Projekt BAKCYL

HOT-INFO

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w projekcie BAKCYL, który jest stałym procesem przekazywania młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

Projekt BAKCYL:

1. Umożliwia szkołom wzbogacenie programu nauczania poprzez zestaw ciekawych, interaktywnych lekcji z zakresu praktycznej edukacji finansowej, dostosowanych do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, realizowanych z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków – wolontariuszy.

2. Wzbogaca praktyczną wiedzę finansową uczniów jako niezbędny element pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie.

3. Kształtuje postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.

4. Wprowadza uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.

5. Wykorzystuje doświadczenie i potrzebę dzielenia się wiedzą pracowników bankowych w służbie rozwoju młodego pokolenia oraz dobra wspólnego.

W dniu 08.11.2019 r. w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości prowadzonych przez p. Monikę Dziurdę odbyły się pierwsze zajęcia z projektu BAKCYL. Wolontariusz projektu pan Michał Dziekanowski przeprowadził zajęcia dla uczniów klasy 1jTg i 1hTg pt. "Rynek finansowy – zaufanie w biznesie", które obejmowały takie zagadnienia jak:

1. Bank – jego rola w gospodarce.

2. Bank jako instytucja zaufania publicznego.

3. Rola Banku Centralnego.

4. Instytucje finansowe.

5. Nadzór nad rynkiem finansowym.

6. Zaufanie a ryzyko inwestycyjne.

Tematyka zajęć była bardzo interesująca i wprowadziła młodzież w świat finansów oraz bankowości.

FOTOGALERIA