Aktualności

HOT-INFO

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZS nr 3 od 12.12.2020  przebywają na zgrupowaniu w Zakopanem. Przed zbliżającym się nowym sezonem ładujemy baterie i formę  w górach. Oczywiście, jak zawsze, godzimy piękne z pożytecznym wiec nie obyło się bez marszobiegów po szczytach Tatr.  

 

Przesyłamy pozdrowienia dla Dyrekcji oraz grona pedagogicznego ZS Nr 3.

WD
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku będą prowadzone w formie zdalnej do 3 stycznia 2021 roku.

Zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego dla uczniów klas trzecich i czwartych technikum oraz klasy trzeciej szkoły branżowej I stopnia, którzy w zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej będą zdawali egzamin zawodowy, w okresie od 30 listopada do 22 grudnia br. będą prowadzenie stacjonarnie, a dla uczniów którzy nie mogą w nich uczestniczyć przy wykorzystaniu technik kształcenia na odległość - według aktualnie obowiązującego planu. Uczniowie, którzy według planu lekcji w danym dniu maja zajęcia praktyczne w CKZ oraz zajęcia teoretyczne w szkole w tym dniu uczestniczą w zajęciach przy wykorzystaniu technik kształcenia na odległość.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

                                    

Uczniowie z naszej szkoły wraz z opiekunami p. Lillą Kowalską i p. Grażyną Sadowską  przystąpili do Szkolnego Konkursu Papieskiego, którego celem było przybliżenie osoby i nauki św. Jana Pawła II, a także zwrócenie uwagi na uniwersalny charakter Jego przesłania, wspomagający proces nauczania  i wychowania młodzieży.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie w porę...
Z głębokim żalem informujemy o tragicznej śmierci ucznia klasy czwartej naszej szkoły. Rodzinie, przyjaciołom i kolegom zmarłego składamy szczere kondolencje.
 
                                                                     Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie
WD
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od poniedziałku 9 listopada 2020 roku do 29 listopada 2020 roku zajęcia w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku będą prowadzone w formie zdalnej.

Zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie od 9 listopada  do 29 listopada br. będą  prowadzenie stacjonarnie, a dla uczniów którzy nie mogą w nich uczestniczyć przy wykorzystaniu technik kształcenia na odległość - według aktualnie obowiązującego planu.

WD

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od poniedziałku 26 października 2020 roku do 8 listopada 2020 roku wszystkie zajęcia w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku będą prowadzone w formie zdalnej. Dotyczy to również zajęć praktycznych realizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego.