Szkolna Izba Historyczno-Etnograficzna

HOT-INFO

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Szkolna Izba Historyczno-Etnograficzna

Szkolna Izba Historyczno-Etnograficzna w ZS nr 3 w Kraśniku istnieje od 1995 roku. Założył i prowadzi ją mgr Marek Solecki – nauczyciel dyplomowany biologii, znany w Kraśniku kolekcjoner staroci, a od 2007 r. prezes Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów (informacja o KKK na stronie www.krasnik.art.pl w Klubach). Izba wyróżnia się na tle podobnych placówek działających na terenie naszego powiatu. 
 
Zgromadzone w niej liczne eksponaty związane są z historią regionu,
etnografią, zabytkami techniki oraz paleontologią. Do ciekawszych należy: kolekcja kilkudziesięciu starych żelazek, zbiór starych wag stołowych systemu Roberval i Beranger oraz XIX-wiecznych wag sprężynowych (kantarki), odważniki i miarki, licząca się w powiecie kolekcja glinianych garnków, dzbanków i podobnych sprzętów pochodzących głównie z Urzędowa, kilkadziesiąt drewnianych wrzecion, przedwojenne buteleczki na święconą wodę z Jasnej Góry, stare drewniane zabawki, zbiór przedwojennych butelek różnego przeznaczenia, kałamarze oraz wiele innych eksponatów.  

Osobną część Izby stanowi kącik paleontologiczny obejmujący skamieniałości roślin i zwierząt. Najciekawsze z nich to pochodzące z epoki lodowcowej kości i zęby mamuta oraz kości i kły niedźwiedzia jaskiniowego. Eksponaty wymagają odpowiedniego zabezpieczenia i wszystkie umieszczone są w oszklonych, zamykanych na klucz regałach. Dodatkowo z terenu całej szkoły pozyskano łącznie sześć starych oszklonych szafek lekarskich wycofywanych stopniowo z użycia, w których znajduje się znaczna część ekspozycji.
Eksponaty z Izby użyczane są innym nauczycielom na szkole przedstawienia, akademie, lekcje historii i geografii, a dzięki ciekawostkom paleontologicznym lekcje biologii z ewolucjonizmu są ciekawsze. Relacja jednej z nich z 15 listopada 2007 roku wraz ze zdjęciem i intrygującym tytułem „Lekcja z mamutem” znalazła się nawet w „Kurierze Lubelskim”.

Wiele eksponatów z samej Izby oraz z kolekcji Marka Soleckiego prezentowana była w kilku muzeach naszego regionu, w tym w Muzeum Regionalnym w Kraśniku na różnych wystawach tematycznych: „620-lecie Kraśnika”, „Z malowanej skrzyni”, „Wagi i inne miary”, „Wielka wojna Schlat bei Krasnik 1914 – 1915”, „Żydzi w Kraśniku”, oraz w Muzeum 24 Pułku Ułanów. W zamian Muzeum użyczyło do Izby dwie poziome oszklone gabloty. W 2011 roku szereg eksponatów z Izby zaprezentowano również w Muzeum Zamojskim na wystawie „Zabytki techniki codziennego użytku” oraz Muzeum Ziemi Chełmskiej – „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”.
 Na bazie szkolnej Izby uzupełnionej wieloma eksponatami ze swojej prywatnej kolekcji Marek Solecki zorganizował na Dni Otwarte Szkoły trzy olbrzymie wystawy, które odwiedziły tłumy  zwiedzających. Wykorzystywał przy tym opracowany przez siebie program edukacji regionalnej pt. „Dziedzictwo”. Wystawę z 2009 roku w ciągu pięciu dni odwiedziło tysiąc osób. Oto oficjalna relacja z ich przebiegu:


WYSTAWY MARKA SOLECKIEGO W SZKOLNEJ IZBIE
HISTORYCZNO – ETNOGRAFICZNEJ 2006, 2008 , 2009


Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku przy ul. Słowackiego 7 może poszczycić się organizacją wystaw na miarę prawdziwych muzeów, które skierowane są na rzecz lokalnej społeczności. Wszystko to za sprawą nauczyciela biologii – mgr Marka Soleckiego – obecnego prezesa Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów, który założył i prowadzi szkolną Izbę Historyczno – Etnograficzną w ZS Nr 3. W ciągu kilkunastu lat zgromadził w niej eksponaty związane z historią regionu, etnografią oraz paleontologią. Zbiory te, łącznie z jego prywatną kolekcją, posłużyły mu do realizacji trzech okolicznościowych wystaw związanych z Dniami Otwartymi dla gimnazjalistów. Pierwsza z nich pt. „Od mamuta do współczesności” odbyła się w dniach 3 –7 kwietnia 2006 roku w świetlicy szkolnej. Druga wystawa pt. „Narzędzia i sprzęty domowe naszych przodków” zorganizowana została w dniach 23 – 29 kwietnia 2008 r. już w szkolnej Izbie Historyczno – Etnograficznej. Z ekspozycją zapoznali się gimnazjaliści z powiatu kraśnickiego, a także specjalnie zaproszeni uczniowie szkół podstawowych oraz wychowankowie przedszkoli z Kraśnika Fabrycznego, osoby ze Środowiskowego Domu Samopomocy, uczniowie i nauczyciele samego ZS Nr 3, a także indywidualni pasjonaci. Wystawę w dn. 26 kwietnia 2008 r. zwiedzili również przybyli do Kraśnika uczestnicy trzydniowych warsztatów metodyczno – organizacyjnych: „Muzeum, izba regionalna w społeczności lokalnej”. Na wystawie zaprezentowano stare wyposażenie domostw naszych pradziadów, takie jak: narzędzia i wyroby kowalskie, stare beczki i butelki z okolicznych browarów, syfony, żeliwne sagany, narzędzia do obróbki lnu, cepy i drewniane szufle do zboża, niecki i dzieże, nosidła na wodę, stare gliniane garnki i szereg innych. Największą liczbę eksponatów stanowiły stare żelazka, wagi i kuchenne moździerze. Nie zabrakło ciekawostek związanych z historią samego Kraśnika i regionu. Zaprezentowano stare zdjęcia i dokumenty 24 Pułku Ułanów, przedwojenne pocztówki z samego Kraśnika, tablicę sołtysa gromady Urzędów i szereg innych eksponatów. Furorę wśród zwiedzających robiły stare przedwojenne butelki z różnymi kraśnickimi etykietami. Pokazano również ciekawostki biologiczne, np. kości i zęby mamuta, niedźwiedzia jaskiniowego i inne skamieniałości, a także zielniki miejscowych roślin. Trzecia wystawa odbyła się w dniach 27 – 30 kwietnia 2009 r.  Zwiedziło ją blisko tysiąc osób. Osobami wspierającymi organizację ekspozycji były: mgr Anna Rydz – nauczycielka chemii oraz mgr Grażyna Gąbka – nauczycielka biologii. Przedsięwzięcia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem lokalnego środowiska, czego dowodem były reportaże prezentowane w kraśnickiej telewizji KTV, a także w lokalnej prasie. Inicjatywę poparło również Muzeum Regionalne w Kraśniku. Działalność mgr Marka Soleckiego umożliwiła przez to szeroką promocję Zespołu Szkół Nr 3 w całym powiecie.


Czwartą wielką wystawę w szkolnej Izbie pt.„Stare przedmioty to zabytki a nie zbytki” Marek Solecki przygotował 10 października 2009 roku  z okazji jubileuszu 60-lecia szkoły połączonego ze zjazdem absolwentów. Wystawę tę zwiedził również przybyły na jubileusz Lubelski Kurator Oświaty p. Krzysztof Babisz.
Marek Solecki zorganizował również kilka wystaw staroci z wykorzystaniem eksponatów z Izby w innych placówkach oświatowych naszego powiatu, w tym w Gimnazjum w Stróży – czerwiec 2007, dwukrotnie w Przedszkolu w Stróży – luty 2009 i grudzień 2010, Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku – maj 2010 oraz również w tej placówce w dniu 21 września 2012 na „Licealiach”. Podczas tej imprezy zorganizował również dla młodzieży szkolnej i nauczycieli różne pokazy i konkursy, w tym ważenia dusz (od starych żelazek) i komórek (telefonów), rzutów na celność szkolnymi zeszytami do kosza (wiklinowego) oraz zwierzątkami (pluszowymi) do drewnianego skopka. Zabawy było przy tym co niemiara.
Swoje eksponaty wielokrotnie prezentował również w trakcie miejskich i powiatowych imprez, takich jak: Maliniaki, Wojewódzkie Kraśnickie Spotkania Pszczelarzy, Świąteczne Kiermasze Rękodzieła, Dożynki Powiatowe i Gminne w Urzędowie, Stróży i Spławach, Dni Kraśnika, Forum Organizacji Pozarządowych, Festyn zorganizowany przez CKiP pt. „Między nami Słowianami” – lipiec 2007, Festyn na rynku w Kraśniku - 3 maj 2009 i wiele innych.
W lokalnej prasie znalazło się wiele artykułów poświeconych aktywności Marka Soleckiego na tym polu, a  relacje z tych wydarzeń prezentowała również kraśnicka telewizja KTV Kraśnik. 
Marek Solecki współpracuje również z redakcjami lokalnych pism, pisząc do nich swoje artykuły oraz udostępniając swoje archiwalia. Są to: kraśnicki „Regionalista” - nr 21 i 23 dostępne w księgarni AVALON, „Głos Ziemi Urzędowskiej” - 2005 i 2007, „Janowskie Korzenie” - nr 14.
Włączył się w przygotowanie Festynu, jednego z pierwszych w Kraśniku, który odbył się 3 lipca 2005 roku z okazji jubileuszu 20-lecia Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów połączonego z wystawą staroci w sali gimnastycznej przy CKiP. Na ogólnej scenie przeprowadził krótką prezentacje dokonań Klubu, a dla dzieci konkurs z nagrodami ważenia na starych wagach ze swojej kolekcji.
Z okazji jubileuszu Klubu w 2010 roku opracował publikację - monografię pt. „Jubileusz 25-lecia Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów 1985-2010”. Przygotował również Festyn połączony z wystawą zbiorów kraśnickich hobbystów w całej sali gimnastycznej przy CKiP, różnymi pokazami, konkursami z nagrodami i największą do tej pory w Kraśniku giełdą kolekcjonerską z udziałem wielu kolekcjonerów z Lublina, Rzeszowa Zamościa i innych miast. Z tej okazji zaprojektował i wybił klubową monetę. Jego staraniem na stoisku Poczty Polskiej przesyłki listowe stemplowane były okolicznościowym stemplem przygotowanym dla upamiętnienia 25-lecia Klubu oraz zaprojektował i wydał dwa wzory pocztówek klubowych. Festyn ten połączony był z Międzynarodowymi Dniami Kraśnika i odbył się 21 sierpnia 2010 roku przy CKiP.   
Zgromadzone w Izbie różnorodne eksponaty pozwalają naszej młodzieży oraz uczniom innych szkół lepiej poznać historię regionu, etnografię, sztukę ludową. Uczniowie mają niepowtarzalną okazję poznać nazwy i zastosowanie dawnych przedmiotów codziennego użytku. Ważne  są  też  wrażenia  estetyczne, dawne  przedmioty  posiadają swój urok i duszę. Młodzież uświadamia sobie, że warto chronić przed zniszczeniem różne stare pamiątki rodzinne i przedmioty nazywane    przez specjalistów „zabytkami techniki”.

Marek Solecki od lat współpracuję również z innymi osobami prowadzącymi podobne Izby w powiecie kraśnickim. Są to: Zygfryd i Cezary Gajewski - garncarze z Bęczyna założyciele Regionalnej Izby Tradycji Garncarstwa, Ryszard Łagoda - kustosz Wojewódzkiej Izby Tradycji Pożarniczych, Szczepan Ignaczyński ze swoim muzeum urządzeń korbowych, starych skarbonek i rzeźb zlokalizowanym przy Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych, Mieczysława Taczalska - dyrektor LO w Zakrzówku - Izba Pamięci i Tradycji Regionalnej przy LO w Zakrzówku, Józef Baran - „łowca meteorytów” z GOK w Urzędowie, Andrzej Wojtan - Izba Tradycji Cegielnianej w Spławach oraz Teresa Michałek z Muzeum Wiejskiego w Batorzu w powiecie janowskim. Wielokrotnie organizował wyjazdy naszych uczniów do tych izb oraz spotkania z  prowadzącymi je osobami.

Cenną inicjatywą Marka Soleckiego przedstawioną 1 lutego 2013 r. na Radzie Pedagogicznej była propozycja włączenia się naszej szkoły do obchodów przypadającej w 2014 roku rocznicy stulecia „Pierwszej Bitwy Kraśnickiej - 1914”. Miałaby to być inscenizacja jakiegoś jej epizodu przeprowadzona przez uczniów szkół mundurowych naszej placówki na boisku szkolnym w trakcie Dni Otwartych Szkoły. Temat ten jest bardzo rozwojowy.