Rota

HOT-INFO

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

1 września 2008 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia Juliusza Słowackiego III Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 należącym do Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku. Wybór patrona był decyzją całej społeczności szkolnej i jest wynikiem przeprowadzonego w szkole referendum. Juliusz Słowacki okazał się tym, w którego postaci i twórczości młodzież odnalazła inspirujące ją ideały.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 w Kraśniku,III Liceum Ogólnokształcącemu w Kraśniku, Technikum Nr 3 w Kraśniku.

 ROTA
My, uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku, stajemy przed sztandarem szkoły i uroczyście ślubujemy:
1. Iść przez życie drogą wskazaną przez naszego patrona Juliusza Słowackiego;
2. Z dumą powtarzać za naszym patronem :
"Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami,
Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny";

3. Tak jak nasz patron dawać dowody umiłowania uniwersalnych wartości – prawdy, wolności, honoru, ojczyzny, tolerancji, wierności sobie;
4. Za przykładem naszego patrona kochać mowę ojczystą i dbać o jej piękno.
Tobie Szkoło, Tobie Polsko ślubujemy!