Rekrutacja

HOT-INFO

Rekrutacja

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Elektroniczna rekrutacja i dodatkowe informacje dostępne na stronie: www.lubelszczyzna.edu.com.pl

 

Informacje o rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe dostępne są tutaj.

 

Harmonogram rekrutacji:

 Harmonogram rekrutacji

 

 Link do rozporządzenia na stronie Kuratorium:

Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 

 Ulotka rekrutacyjna:
 Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku na rok szkolny 2018/2019:

 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku na rok szkolny 2018/2019:

 

Lp.

Szkoła

Przedmioty rozszerzone/zawód

Liczba

oddziałów

miejsc

1.

III Liceum Ogólnokształcące

j. angielski, chemia, biologia, przedmiot dodatkowy „Wizaż i stylizacja”

1

15

j. angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia, przedmiot dodatkowy „Straż Graniczna – szkolenie proobronne”

1

15

j. angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia, przedmiot dodatkowy „Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych”

1

15

biologia, chemia, j. angielski, przedmiot dodatkowy „Kosmetyka”

1

15

2.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące

biologia, j. angielski, wiedza o społeczeństwie

dyscypliny sportowe: zapasy, lekkoatletyka, piłka siatkowa, piłka nożna chłopców, piłka koszykowa,

1

30

3.

Technikum Nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

technik elektryk, klasa realizująca innowację pedagogiczną „Szkolenie wojskowe”

matematyka, fizyka

1

30

technik hotelarstwa

j. angielski, geografia

1

30

technik pojazdów samochodowych

matematyka, fizyka

1

30

technik informatyk , klasa realizująca innowację pedagogiczną „E-sport - projektowanie gier” -nowość

matematyka, fizyka

1

30

technik mechatronik

matematyka, fizyka

1

15

technik mechanik (CNC)

matematyka, fizyka

1

15

technik budownictwa

matematyka, fizyka

1

15

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

matematyka, geografia

1

15

technik logistyk

matematyka, geografia

1

15

technik geodeta

matematyka, fizyka

1

15

technik energetyk (nowość)

matematyka, fizyka

1

15

technik teleinformatyk (nowość)

matematyka, fizyka

1

15

4.

Branżowa szkoła
 I stopnia

mechanik pojazdów samochodowych

1

30

elektromechanik pojazdów samochodowych  

1

10

elektryk

1

10

operator obrabiarek skrawających

1

10

dekarz (nowość)

1

15

blacharz (nowość)

1

15

cieśla (nowość)

1

15

monter stolarki budowlanej (nowość)

1

15

Razem

25

450

 

5.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

(kształcenie w formie zaocznej)

j. polski, biologia

1

30

6.

Szkoła Policealna dla Dorosłych

(kształcenie w formie zaocznej)

technik bhp

1

30

technik teleinformatyk

1

30

technik rachunkowości

1

30

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1

30

technik administracji

1

30

Razem

6

180

 

          Kursy kwalifikacyjne dla dorosłych w zawodach na rok szkolny 2018/2019:

 

7.

Kursy dla Dorosłych

(kształcenie w formie zaocznej)

informatyk

1

20

 

mechanik

1

20

elektryk

1

20

elektromechanik

1

20

mechanik pojazdów samochodowych

1

20

mechanik CNC

1

20

hotelarz

1

20

monter urządzeń i systemów energetyki odnawianej

1

20

geodeta

1

20

logistyk

1

20

pracownik budowlany

1

20

pracownik BHP

1

20

energetyk

1

20

teleinformatyk

1

20

Razem

14

280

 

 

 
Załączniki:
Pobierz plik (rekrutacja_2018_2019_p.doc)rekrutacja_2018_2019_p.doc[ ]79 kB