2hT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 tech_pra_hot-1/2 MF 50/1
proc_mag-2/2 OK 226
WF-2/3 #cGo h2
WF-3/3 #dWn h1
j.polski EK 144 p_gosp_hot-1/2 MF 43 WF-1/3 #dUn h3
2 8:50- 9:35 tech_pra_hot-1/2 MF 50/1
proc_mag-2/2 OK 226
WF-2/3 #cGo h2
WF-3/3 #dWn h1
j.polski EK 144 matematyka MI 44 WF-1/3 #dUn h1
WF-3/3 #dWn h7
3 9:40-10:25 tech_pra_hot-1/2 MF 50/1
proc_mag-2/2 OK 226
j.rosyjski-1/2 IZ 117
j.angielski-2/2 EN sg1
r_angielski-1/2 EN 63
komp_l-2/2 BJ 246
ang_hot-1/2 EM 63
r_angielski-2/2 EN sg1
matematyka MI 44
4 10:35-11:20 tech_pra_hot-1/2 MF 50/1
r_angielski-2/2 EN 226
r_angielski-1/2 EN sg1
gos_mag-2/2 KK 226
komp_zes_h-1/2 BJ 226
j.angielski-2/2 EN 63
org_pra_hot-1/2 BJ 246
proc_mag-2/2 OK 242
j.angielski-1/2 EN 77
org_pr_mag-2/2 OK 226
5 11:30-12:15 r_matematyka MI 44 r_matematyka MI 44 dzi_rec-1/2 BJ 246
mag_przy-2/2 KK 242
org_pra_hot-1/2 BJ 246
proc_mag-2/2 OK 242
obsł_kon-1/2 GC 133
org_pr_mag-2/2 OK 226
6 12:40-13:25 obsł_inf-1/2 GC 132
gos_mag-2/2 KK sg2
dzi_rec-1/2 BJ 248
org_pr_mag-2/2 OK 226
dzi_rec-1/2 BJ 246
mag_przy-2/2 KK 242
usł_żyw-1/2 MF 77
proc_mag-2/2 OK 242
j.polski EK 43
7 13:30-14:15 obsł_inf-1/2 GC 132
gos_mag-2/2 KK sg2
dzi_rec-1/2 BJ 248
org_pr_mag-2/2 OK 226
religia EL 43 j.angielski-1/2 EN sg2
j.rosyjski-2/2 IZ 117
religia EL 41
8 14:20-15:05 godz.wych IZ 117 dzi_rec-1/2 BJ 248
org_pr_mag-2/2 OK 226
WF-1/3 #dUn h3 mark_us_hot-1/2 MF 43
mag_dys-2/2 KK 226
 
9 15:10-15:55 WF-2/3 #cGo h1     mag_dys-2/2 KK 226  
Obowiązuje od: 2 stycznia 2019
Drukuj plan
wygenerowano 16.01.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum