Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim”

HOT-INFO

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Informujemy, że w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku rozpoczyna się realizacja projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim”.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Numer i nazwa Działania: 12.4 Kształcenie zawodowe

Numer naboru: RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19

Pieniądze na realizację projektu otrzymał Powiat Kraśnicki z przeznaczeniem na wykorzystanie do prowadzenie zajęć projektowych w technikach i szkole branżowej pierwszego stopnia.

Projekt realizowany będzie w latach : 2021, 2022,  2023.

W Technikum nr 3 i  Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Kraśniku realizacja projektu będzie polegała na udzieleniu wsparcia w zakresie:

A. Materiałowym: doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w CKZ i pracowni szkolnych. Sprzęt zostanie dostarczony na początku realizacji projektu w roku

B. Wsparcie dla Uczestników Uczniów w ramach Projektu obejmuje:

a) dodatkowe zajęcia specjalistyczne w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku:

- Ochrona przeciwporażeniowa z wykorzystaniem mierników MPI (40h/gr,3 gr x 10 ucz.)

- Posługiwanie się nowoczesną aparaturą pomiarową (40h/gr,3 gr x 10 ucz.)

- Monter instalacji fotowoltaicznych (40h/gr,3 gr x 10 ucz.)

- Uprawnienia branżowe SEP do 1 kV (5h/gr,3 gr x 10 ucz.,) - firma zewnętrzna

- Programowanie obrabiarek CNC (40h/gr,3 gr x 10 ucz.)

- Kurs spawalniczy(40h/gr,5 gr x 10 ucz.,.)

- Elektronika analogowa i cyfrowa (40h/gr,2gr x 10 ucz .)

- Programowanie mikrokontrolerów AVR (40h/gr,2gr x 10 ucz.,)

- Kurs z kosztorysowania w programie komputerowym NORMA PRO (60/h/gr,3 gr x 10 ucz.)

- Szkolenie z montażu w firmie FAKRO (16h/gr, 3 gr x 10ucz.)

- Kurs AUTO CAD (60h/gr,3 gr x 10 ucz.)

- EWOPIS - prowadzenie bazy EGiB(16h/gr, 1 gr x 10ucz.)

- Excel dla początkujących (14h/gr, 1 gr x 10ucz.) 

- Autocad dla początkujących (60h/gr, 1 gr x 10ucz.)

- Podstawy GIS z QGIS (16h/gr, 1 gr x 10ucz.)

- Kurs hotelarski (40h/gr,2 gr x 10 ucz.)

- Dieta dla mózgu (40h/gr,2 gr x 10 ucz.)

- Savoir - vivre w restauracji(40h/gr,2 gr x 10 ucz.)

- Tworzenie strony internetowej w systemie CMS WordPress-wersja PREMIUM (kurs online, 40h/os, 50ucz)

- Kursy/szkolenia - Administrator systemów Linux i Windows Server (kurs online, 40h/os, 50ucz.)

- Elektronika analogowa i cyfrowa (40h/gr,1gr x 10 ucz.)

- Programowanie mikrokontrolerów AVR (40h/gr,1gr x 10 ucz.)

- Operator wózków jezdniowych –widłowych ( 1gr x 10 ucz.)

-  Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i    prognozowaniem (16hx1gr x 10 ucz.)

- Efektywna gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwie (16h/gr, 1gr x 10 ucz.)

- Akademia młodego inżyniera. (Budowa i programowanie frezarko-plotera) (50h/gr,2gr x 10ucz.,)

- Akademia sieci komputerowych (60h/gr, 10gr x 5ucz)

- Akademia programowania (60h/gr, 10gr x 5ucz)

- Kurs tworzenia stron www (60h/gr, 10gr x 5ucz)

- Kurs linux dla każdego (60h/gr, 10gr x 5ucz).

  1. b) rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych:

 - kurs języka angielskiego,

-  kurs języka niemieckiego,

-  zajęcia z matematyki,

-  kurs przedsiębiorczości „Moja firma”,

 

  1. Staże i praktyki uczniowskie u pracodawców z powiatu kraśnickiego -160h dla  ucznia, stypendium stażowe - 2600 zł / brutto.

Nabór/ rekrutację  na zajęcia projektowe prowadzą: szkolny koordynator projektu Paweł Porębski, pedagog szkolny Beata Mazur-Porębska  i nauczyciele prowadzący poszczególne  szkolenia.

 

Wszystkie dokumenty projektowe należy  czytelnie uzupełnić  niebieskim długopisem i podpisać w odpowiednich miejscach. W przypadku uczestników niepełnoletnich dokumenty muszą być również podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów.

Dokumenty zgłoszeniowe uczestnika projektu

W załączeniu komplet dokumentów zgłoszeniowych uczestnika projektu tj:

formularz zgłoszeniowy

deklaracja uczestnictwa

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zgłoszenie nauczycieli

Dokumenty zgłoszeniowe nauczycieli

W załączeniu :

formularz zgłoszeniowy

deklaracja uczestnictwa

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych