Oferta kształcenia 2019/2020 - szczegóły

HOT-INFO

Rekrutacja

WD

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku na rok szkolny 2019/2020:

Typ szkoły

Szkoła ponadgimnazjalna

(technikum 4-letnie, liceum i szkoła branżowa 3-letnie)

Szkoła ponadpodstawowa

(technikum 5-letnie, liceum 4-letnie i szkoła branżowa 3-letnia)

Technikum nr 3

technik elektryk – innowacja „Szkolenie wojskowe”

rozszerzenia: matematyka, fizyka

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

technik elektryk – innowacja „Szkolenie wojskowe”

rozszerzenia: matematyka, fizyka

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

technik pojazdów samochodowych

rozszerzenia: matematyka, fizyka

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

technik pojazdów samochodowych

rozszerzenia: matematyka, fizyka

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

technik informatyk – innowacja „E-sport – programowanie gier”

rozszerzenia: matematyka, fizyka

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - informatyka

technik informatyk – innowacja „E-sport – programowanie gier”

rozszerzenia: matematyka, fizyka

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - informatyka

technik mechanik

rozszerzenia: matematyka, fizyka

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

technik mechanik

rozszerzenia: matematyka, fizyka

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

technik hotelarstwa

rozszerzenia: j. angielski, geografia

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - geografia

technik hotelarstwa

rozszerzenia: j. angielski, geografia

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - geografia

technik geodeta

rozszerzenia: matematyka, fizyka

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

technik geodeta

rozszerzenia: matematyka, fizyka

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

technik budownictwa

rozszerzenia: matematyka, fizyka

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

technik budownictwa

rozszerzenia: matematyka, fizyka

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

technik mechatronik – innowacja „Robotyka przemysłowa”

rozszerzenia: matematyka, fizyka

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

technik mechatronik – innowacja „Robotyka przemysłowa”

rozszerzenia: matematyka, fizyka

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

technik logistyk

rozszerzenia: matematyka, geografia

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - geografia

technik logistyk

rozszerzenia: matematyka, geografia

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - geografia

III Liceum Ogólnokształcące

„Straż graniczna – szkolenie proobronne”

rozszerzenia: j.angielski, chemia, biologia

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - biologia

„Straż graniczna – szkolenie proobronne” - innowacja

rozszerzenia: j.angielski, chemia, biologia

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - biologia

„Wizaż i stylizacja”

rozszerzenia: j.angielski, chemia, biologia

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - biologia

„Wizaż i stylizacja” - innowacja

rozszerzenia: j.angielski, chemia, biologia

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - biologia

„Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych”

rozszerzenia: j.angielski, chemia, biologia

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - biologia

„Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych” - innowacja

rozszerzenia: j.angielski, chemia, biologia

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - biologia

Szkoła Mistrzostwa Sportowego - LO

Dyscypliny sportowe:
zapasy, lekkoatletyka, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa

rozszerzenia: j.angielski, wos, biologia

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - biologia

Dyscypliny sportowe:
zapasy, lekkoatletyka, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa

rozszerzenia: j.angielski, wos, biologia

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - biologia

Branżowa Szkoła
I stopnia nr 2

elektryk

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

elektryk

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

mechanik pojazdów samochodowych

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

mechanik pojazdów samochodowych

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

elektromechanik pojazdów samochodowych

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

elektromechanik pojazdów samochodowych

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

operator obrabiarek skrawających

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

operator obrabiarek skrawających

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

dekarz, blacharz, cieśla, monter stolarki budowlanejklasa patronacka PSD

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

dekarz, blacharz, cieśla, monter stolarki budowlanej – klasa patronacka PSD

czwarty przedmiot punktowany przy rekrutacji - fizyka

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
1. język polski,
2. matematyka,
3. język obcy nowożytny (najwyższa ocena),
4. przedmiot uwzględniony w profilu klasy.

Elektroniczna rekrutacja i dodatkowe informacje dostępne są na stronie: https://lubelszczyzna.edu.com.pl