Perspektywy (kl. mund.)

HOT-INFO

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

PERSPEKTYWY DALSZEJ NAUKI

AKADEMIE WOJSKOWE

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

Al. Gen. Chruściela 103; 00-910 WARSZAWA 72 tel. (22) 6814000, 6813401; fax 6813221

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

ul. Kaliskiego 2; 01-489 WARSZAWA 49 tel. (22) 6839001, 6839003; fax 6837660

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

ul. J. Śmidowicza; 81-104 GDYNIA - OKSYWIE 19 tel. (58) 6262276, 6262821, 6262963; fax 6203091

WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH

ul. Czajkowskiego 109; 51-150 WROCŁAW tel. (71) 3658222, 3685292, 3658115; fax. 3658425

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

08-521 DĘBLIN 3 tel. 81 5517100, 5517718, 5517110; fax. 5517103

SZKOŁY PODOFICERSKIE

SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH

60-628 POZNAŃ; ul. Wojska Polskiego 86 tel.:(61) 857-50-70, 857- 53-61, 857- 53-60

SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ

76-271 USTKA; Lędowo 1 N tel. 59 8151-240, 59 8151-712

SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

08-521 DĘBLIN, ul. Szkoły Podchorążych lotnicta 5 tel. 81-551-97-78

CENTRA I OŚRODKI SZKOLENIA RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

Centra szkolenia WL

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH

60-630 POZNAŃ; ul. Wojska Polskiego 86/90 tel. 61 (8)57-52-10, faks 61 857-50-66

CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA

87-106 TORUŃ; ul. Sobieskiego 36 tel. 56 690-21-00, faks 56 652-26-32

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH

78-513 OLESZNO 08; Drawsko Pomorskie tel. 94 367-40-00, faks 94 367-41-20

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH

50-961 WROCŁAW; ul. Obornicka 108 tel. 71 765-71-21, faks 71 765-73-00

OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH

67-320 MAŁOMICE; Dobra n/Kwisą, Żagań tel. 68 368-93-23, faks 68 368-93-10

OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH

12-230 BIAŁA PISKA - BEMOWO PISKIE; ul. Kętrzyńskiego 1 tel. 87 437-25-00, faks 87 425-82-02

OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH

39-460 NOWA DĘBA; ul. Anieli Krzywoń 1 tel. 15 816-22-00, faks 15 816-24-10

OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH

69-211 WĘDRZYN tel. 95 755-64-00, faks 95 755-64-20

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW przy 10 Warszawskim Pułku Samochodowym

00-904 WARSZAWA; ul. 29 listopada tel. 22 689-12-20, faks 689-10-20

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

05-131 ZEGRZE; ul. Juzistek 2 tel. 22 688-33-20, faks 22 688-34-13

CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH

25-205 KIELCE; ul. Wojska Polskiego 300 tel. 41 278-63-00, faks 41 278-63-30

Centra i ośrodki szkolenia SP

CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH

75-903 KOSZALIN 8; ul. Wojska Polskiego 66 tel. 94 343-77-30; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centra i ośrodki szkolenia MW

CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Wiceadmirała Józefa Unruga

76-271 USTKA 3 tel. 59 815-12-21 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OŚRODEK SZKOLENIA NURKÓW I PŁETWONURKÓW WP im. Komandora Stanisława Mielczarka

81-106 GDYNIA; ul. Śmidowicza 48 tel. 58 626-23-63

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

FUNKCJONARIUSZ STRAŻY GRANICZNEJ.

Po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej granica wschodnia Polski stała się zewnętrzną granicą Zjednoczonej Europy. I tam właśnie są potrzebni nowi funkcjonariusze: dobrze wykształceni, znający języki obce, o nienagannej przeszłości. Podstawowym zadaniem funkcjonariusza straży granicznej jest ochrona granic kraju, a praktycznie granic UE, i zapobieganie przestępstwom. Funkcjonariusz SG sprawdza także ważność i autentyczność paszportów i wiz, w uzasadnionych przypadkach może odmówić prawa wjazdu na terytorium Polski. Musi mieć refleks i intuicję, często się bowiem zdarza, że granicę usiłują przekroczyć (z fałszywymi dokumentami) ludzie, którzy uciekają przed wymiarem sprawiedliwości. Powinien zatem być zatem osobą spostrzegawczą, zdecydowaną i sprawną fizycznie. Przy obecnej konkurencji na rynku pracy, szansę na zatrudnienie mają praktycznie kandydaci z wyższym wykształceniem. Szefowie oddziałów najchętniej przyjmują absolwentów prawa, filologii, informatyki. Proces rekrutacji jest długi i bardzo ostry, większość kandydatów odpada już po testach psychologicznych i sprawnościowych. Kandydat do pracy w służbie granicznej musi być też przygotowany na szczegółowe sprawdzanie swojego życiorysu: kontaktów, powiązań rodzinnych. Osoby, które miały przeszłości zatargi z prawem, problemy z alkoholem czy narkotykami, nie mają szans na tę pracę. Trzeba być również przygotowanym na badanie wykrywaczem kłamstw! Duże znaczenie w procesie selekcji ma znajomość języków obcych na poziomie umożliwiającym przynajmniej swobodną rozmowę. W cenie są zarówno języki najpopularniejsze: angielski, niemiecki, rosyjski, jak i te mniej popularne, a potrzebne na granicy: białoruski, słowacki, ukraiński a nawet... wietnamski. Kryteria doboru są, jak widać, bardzo ostre. Co Straż Graniczna daje w zamian osobom, które je spełnią? Stabilną służbę precyzyjnie określonymi regulaminami, regularnie wypłacaną pensję i brak monotonii w pracy. Bo na granicy każdy dzień jest inny.

WOJSKO

Kandydatów na żołnierzy zawodowych kształci się głównie w szkołach wojskowych. Podoficerskie szkoły zawodowe i szkoły chorążych zawodowych przygotowują kandydatów na podoficerów i chorążych zawodowych, a wyższe szkoły wojskowe - na oficerów. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które w momencie rozpoczęcia nauki nie przekroczyły 25. roku życia i są stanu wolnego. Wymagane jest również odpowiednie wykształcenie:

• świadectwo dojrzałości w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Oficerskiej lub akademii wojskowej

• wykształcenie średnie w przypadku ubiegania się o miejsce w szkole kształcącej chorążych

• świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do podoficerskiej szkoły zawodowej.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywny wynik specjalistycznych badań psychologicznych i lekarskich. Obowiązuje egzamin z wybranych przedmiotów, np. języka obcego, fizyki i matematyki, egzamin ze sprawności fizycznej, analiza ocen ze szkoły cywilnej. Przy ubieganiu się o przyjęcie do WSO i akademii wojskowej przeprowadzany jest również test sprawności intelektualnej. Z dniem stawienia się do służby kandydackiej osoby powołane stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej. Otrzymują wówczas tytuł:

• podchorążego, jeżeli kształcą się w wyższej szkole wojskowej

• kadeta w przypadku nauki w szkole chorążych zawodowych

• elewa, jeśli kształcą się w podoficerskiej szkole zawodowej.

W tym czasie przyszli "zawodowcy" wzbogacają swą wiedzę m.in. na temat obrony cywilnej, samoobrony, systemów bezpieczeństwa RP, a także fizyki, chemii, biologii i geografii. Wiele czasu trzeba spędzić na poligonach, praktykach w jednostkach wojskowych oraz na strzelnicach. Po zakończeniu edukacji słuchacze są mianowani na pierwsze stopnie w odpowiednich korpusach kadry i powoływani do służby. W tym momencie wypełniania swych obowiązków, pełnią służbę stałą lub kontraktową, przeznaczoną dla osób decydujących się na wykonywanie pracy wojskowego przez określony czas, czyli na pięć lat.

O prawach

Jak mówi ustawa, żołnierzem zawodowym może zostać osoba mająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie ulega wątpliwości. W czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej żołnierz nie ma prawa brać udziału w organizacjach i ruchach obywatelskich, a także innych ugrupowaniach, które mają charakter polityczny (dotyczy to również członkostwa w partiach). Ma jednak możliwość kandydowania do Sejmu i Senatu, ubiegania się o stanowisko państwowe oraz o miejsce w samorządzie terytorialnym.

Model kształcenia

Źródłem naboru kandydatów na oficerów są absolwenci uczelni cywilnych, względnie cywilnych kierunków studiów w przekształconych akademiach wojskowych. Przeszkolenia otrzymują w wyższej szkole oficerskiej. Kandydaci będą więc absolwentami szkół wyższych z dyplomami magistra. W tej sytuacji nie zachodziła konieczność kształcenia z przedmiotów ogólnych, co w konsekwencji skraca czas szkolenia (przez zajęcia specjalistyczne) do około roku. Zakończy się mianowaniem na stopień podporucznika, podpisaniem kontraktu oraz skierowaniem do służby w jednostkach wojskowych. Istotną rolę w uzupełnianiu stanu osobowego kadr oficerskich pełni kształcenie absolwentów szkół średnich w wyższych szkołach oficerskich. W trakcie studiów podchorążowie mają możliwość jednoczesnego kształcenia się w wybranych uczelniach cywilnych. Przygotowanie kadr podoficerskich zgodnie z nowym modelem szkolnictwa wojskowego odbywać się będzie w szkołach podoficerskich, mieszczących się w Centrach Szkolenia Rodzajów Sił Zbrojnych, a także w Wojskowym Centrum Szkolenia Medycznego. Zasadniczym źródłem naboru kandydatów byliby żołnierze zasadniczej służby wojskowej, żołnierze nadterminowi oraz osoby cywilne. Podstawowym warunkiem przyjęcia będzie posiadanie wykształcenia średniego - z maturą oczywiście!

Ważne

Ten zawód wymaga naprawdę wielu poświęceń. Życie prywatne jest podporządkowane zawodowemu. W każdej chwili czas wolny może zostać przerwany przez alarm lub inną sytuację wymagającą natychmiastowego stawienia się w określonym miejscu. Poza tym wyjazdy na poligony, szkolenia - to wszystko wymaga nie tylko kondycji fizycznej, ale też hartu ducha, zdyscyplinowania, odwagi oraz dużej odporności na stres. Armia to nie miejsce dla słabeuszy. Trzeba być stanowczym i nie poddawać się, gdy nadejdą trudne chwile. A tych z pewnością nie zabraknie, zwłaszcza na początku. Ale chyba warto, bo... za mundurem panny sznurem! To powiedzenie wciąż jest aktualne.