"Praktyka czyni mistrza - Informatyk i Hotelarz na zagranicznym stażu zawodowym"

HOT-INFO

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rozpoczyna się rekrutacja do II mobilności w ramach projektu "Praktyka czyni mistrza - Informatyk i Hotelarz na zagranicznym stażu zawodowym", numer 2018-1-PL01-KA102-049116.  W jej ramach do Grecji wyjedzie w sumie 32 osób, w tym 16 uczących się w zawodzie Technik Hotelarstwa oaz 16 w zawodzie Technik Informatyk.

Mobilność odbędzie się między 29 kwietnia oraz 10 maja, do tego dodać należy dwa dni podróży. Prosimy o zapoznanie się z Ogłoszeniem o projekcie oraz Zasadami Oceniania, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Osoba zainteresowana wyjazdem do Grecji, musi złożyć formularz zgłoszeniowy (dostępny jako załącznik lub w sekretariacie) w dniach 18-27 lutego 2019 roku. Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 1 marca 2019.