Rekrutacja

HOT-INFO

Rekrutacja

Justyna Głowniak

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zapraszamy na dni otwarte w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku - 6 i 7 kwietnia 2022 w godz. 8.00-15.00.

Z "Trójką" pewnym krokiem w przyszłość :)

 

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK 2022/2023

 

Lp.

Typ szkoły

Szkoła ponadpodstawowa

(technikum 5-letnie, liceum 4-letnie i szkoła branżowa 3-letnia)

Charakterystyka zawodu/klasy

(krótki opis)

1.                   

Technikum nr 3

technik elektryk – innowacja „Szkolenie wojskowe”

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, (fizyka)

Wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji. Klasa mundurowa jest innowacją, której głównym celem jest uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, a także rozwijanie zainteresowań młodzieży.

technik pojazdów samochodowych

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, (fizyka)

Diagnozuje i naprawia podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych. Organizuje i prowadzi proces obsługi pojazdów samochodowych.

technik informatyk

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, (fizyka)

Zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także diagnostyką, naprawą i konfigurowaniem sprzętu, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem technologii informacyjnych.

technik mechanik CNC

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, (fizyka)

Obsługuje maszyny sterowane numerycznie CNC. Zajmuje się wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.

technik hotelarstwa

Przedmioty rozszerzone:

- geografia, (j.angielski)

Wykonuje prace w zakresie kompleksowej obsługi gości obiektu świadczącego usługi hotelarskie. Planuje i realizuje usługi w recepcji.

technik geodeta

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, (fizyka)

Wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz opracowuje wyniki pomiarów. Wykonuje obsługę geodezyjną inwestycji budowlanych. Opracowuje mapy i profile terenu.

 

technik budownictwa

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, (fizyka)

Organizuje i kontroluje roboty budowlane. Sporządza kosztorysy oraz przygotowuje dokumentację przetargową. Organizuje i kontroluje roboty budowlane stanu surowego oraz wykończeniowe.

technik mechatronik

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, (fizyka)

Projektuje, montuje i eksploatuje  urządzenia i systemy mechatroniczne. Tworzy dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych.

technik logistyk

Przedmioty rozszerzone:

- geografia, (matematyka)

Organizuje i monitoruje przepływ zasobów, towarów i informacji w jednostkach organizacyjnych. Zarządza logistyką podczas realizacji procesów transportowych.

technik spawalnictwa (Nowy kierunek)

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, (fizyka)

Zajmuje się projektowaniem połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn i dokonywanie oceny złączy spawanych, naprawy i konserwacji urządzeń. Obsługuje urządzenia kontrolno – pomiarowe.

technik spedytor (Nowy kierunek)

Przedmioty rozszerzone:

- geografia, (matematyka)

Organizuje przemieszczanie ładunków, wykonuje czynności związane z obsługą przesyłki towarowej i prowadzi rozliczenia z klientami i kontrahentami. Prowadzi dokumentację spedycyjno-transportową.

technik żywienia i usług gastronomicznych – 

Przedmioty rozszerzone:

- chemia, (j.angielski)

Ocenia i przechowuje żywność, sporządza potrawy i napoje, planuje i analizuje sposoby żywienia oraz organizuje produkcję gastronomiczną i wykonuje usługi gastronomiczne. Dietetyk - zajmuje się prawidłowym i racjonalnym odżywianiem i opracowaniem diet według potrzeb.

technik programista (Nowy kierunek)

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, (fizyka)

 

Tworzy i administruje bazy danych, tworzy strony i aplikacje internetowe. Projektuje, programuje i testuje aplikacje.

 

 

 

2.                   

III Liceum Ogólnokształcące

„Wizaż i stylizacja” - innowacja

Przedmioty rozszerzone:

- j.angielski, wos, biologia

Nabywanie umiejętności z zakresu tworzenia stylizacji i

wizażu. Zapoznanie z zasadami kreowania wizerunku. Kształcenie umiejętności z zakresu różnego typu makijażu i stylizacji.

„Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych” - innowacja

Przedmioty rozszerzone:

- j.angielski, wos, biologia

Zapoznaje się z prawnym funkcjonowaniem i specyfiką pracy w służbach mundurowych oraz umożliwia przyswojenie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności.

3.                   

Szkoła Mistrzostwa Sportowego - LO

Dyscypliny sportowe:

zapasy, lekkoatletyka, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa

Przedmioty rozszerzone:

- j.angielski, wos, biologia

Zajmuje się  zapewnieniem wszechstronnego przygotowania sprawnościowego, doskonaleniem poziomu wytrenowania i systematycznym uczestnictwem w zawodach sportowych.

4.                   

Branżowa Szkoła I stopnia

mechanik pojazdów samochodowych

Diagnozuje oraz naprawia i obsługuje pojazdy samochodowe. Odpowiada za właściwe wykorzystanie części samochodowych oraz materiałów eksploatacyjnych.

elektromechanik pojazdów samochodowych

Zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach.

operator obrabiarek skrawających CNC

Zajmuje się przygotowaniem obrabiarek skrawających CNC do planowanej obróbki i wykonywanie obróbki zgodnie z dokumentacją techniczną.

ślusarz

Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu, budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze specjalizują się w określonych kierunkach.

pracownik obsługi hotelowej

Wykonuje proste czynności w hotelach i innych obiektach, świadczących usługi hotelarskie: wykonuje prace porządkowe w pokojach dla gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych, wykonuje prace gospodarcze oraz dba o estetykę budynku hotelu i jego otoczenia.

5.                   

Branżowa Szkoła II stopnia

technik pojazdów samochodowych

Kształcenie to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej Szkoły Branżowej I stopnia. Zajmuje się diagnostyką i naprawą pojazdów mechanicznych oraz prowadzi dokumentację serwisu samochodowego.