Organizacja

HOT-INFO

Andrzej Szybiński
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Na zajęcia praktyczne uczęszczają uczniowie klas Technikum Nr 3, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2.
Zajęcia rozłożone są na dwie zmiany:
I zmiana - od godz. 8.00 do 12.55 (z przerwą 10.30-11.00)
II zmiana - od godz. 13.00 do 17.55 (z przerwą 15.30-16.00)
Uczniowie w czasie przerw mogą stołować się w świetlicy w budynku warsztatów.

 

 

 

Warsztaty posiadają pracownie:
obróbki skrawaniem: tokarki, frezarki, szlifierki
obróbki cieplnej i plastycznej
obróbki ręcznej
spawalnia
montażu
kontroli technicznej
elektryczna
samochodowa
obrabiarek CNC

 

 

 

W czasie zajęć praktycznych uczniowie realizują program nauczania właściwy dla danej szkoły wg harmonogramu przejść na poszczególnych pracowniach: obróbki skrawaniem (szlifierki, tokarki, frezarki), elektrycznej, samochodowej, spawalni, ślusarni oraz obróbki cieplnej i plastycznej. Uczniowie wykonują praktyczne zadania ćwiczeniowe lub produkcyjne, wykorzystując wiadomości teoretyczne w praktyce oraz doskonaląc swoją wiedzę praktyczną. Wszystkich uczniów obowiązuje kompletne ubranie robocze.

Praktyczna nauka zawodu jest bardzo ważną częścią nauczania w szkołach zawodowych tym bardziej, że nauka kończy się egzaminem zawodowym, który daje uprawnienia do wykonywania zawodu w całej Unii Europejskiej.

Nauczyciele pracujący w naszej szkole posiadają uprawnienia egzaminatorów w różnych zawodach (ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, elektryk, elektromechanik, mechanik maszyn rolniczych itp.). Duża wiedza i doświadczenie nauczycieli pozwala na skuteczne jej przekazywanie młodzieży. Uczniowie naszej szkoły pozytywnie zdają egzaminy zewnętrzne i kształcą się dalej na wyższych uczelniach bądź znajdują dobrze płatną oraz satysfakcjonującą pracę w swoim zawodzie.